Kirjapainopalikka yhdistää painetun sanan historian ja kuvataiteen

Päivälehden museon uusi materiaalipaketti alakoulun kuvataiteen opetukseen

Sanomalehtien valmistus on ollut 1900-luvun alussa työlästä hommaa. Mitä on tarvittu lehden tunnuksen painamiseen paperille? Entä miten valmistetaan oma kuvalaatta? Tämä selviää Päivälehden museon tuottamasta materiaalipaketista, joka on suunnattu alakoulun 4.–6. luokille, etenkin kuvataiteen opetukseen.

Materiaalipaketti soveltuu esimerkiksi Helsingin koulujen 5. vuosiluokille, joissa yhtenä painotuksena on kuvaviestinnän ja mediateknologian kehityksen tutkiminen. Kirjapainopalikka sopii ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi etenkin median historian teemoihin. Paketti sopii myös erilaisille kuvataiteesta ja mediasta kiinnostuneille kursseille ja ryhmille!

Kirjapainopalikka on lempinimi museon kokoelmiin kuuluvalle puiselle, lehden logon sisältävälle painolaatalle. Oppilaat pääsevät tutkimaan esinettä 3D-mallinnoksen avulla. Vanha painolaatta havainnollistaa sitä, millaista tiedonvälitys on ollut ennen sähköisen median aikaa.

3D-mallin tutkimisen jälkeen oppilaat suunnittelevat oman tunnuksen ja valmistavat siitä painolaatan helposti työstettävästä softislevystä. Painolaatta toimii kuin leimasin: tunnusta voi siis painaa paperille, kun laatalle levitetään maalia.

Materiaalipakettia varten lähetämme opettajalle sähköpostitse ohjeen sekä tulostettavan tehtäväpaperin. Kirjapainopalikan 3D-mallia tutkitaan tietokoneella tai mobiililaitteella Sketchfab-verkkoalustalla. Huom: aiemmin tehtäväpaketin mukana tarjotut 3D-malli-postikortit ja Zappar-sovellus eivät ole enää käytössä.

Tilaukset ja lisätiedot: Palvelukoordinaattori Aikku Meura, aikku.meura@hssaatio.fi

1920 / 2020: uuden vuosikymmenen uutiset

Miten 20-luku alkoi sata vuotta sitten? Tutustu suomalaiseen elämään uutishistorian kautta. Lehti-ilmoitusten avulla on tarjottu työtä juustonsuolaajalle ja houkuteltu yleisöä kansainvälisiin mäenlaskukilpailuihin. Politiikan uutisissa taas on pohdittu, kuuluuko Ahvenanmaa Suomelle vai Ruotsille.

Päivälehden museon tehtäväpaketti sopii yläkoulun ja lukion opetukseen. Helsingin Sanomien lehtileikkeet kertovat arjesta vuonna 1920: uutisiin, uutiskuviin ja lehti-ilmoituksiin liittyvät tehtävät ohjaavat miettimään, mikä on muuttunut ja toisaalta myös, mikä on pysynyt samankaltaisena sadan vuoden aikana.

1920 / 2020 -tehtäväpaketti on suunniteltu etäopetukseen, mutta sopii myös luokkaopetukseen. Se soveltuu mediaa käsitteleville kursseille sekä etenkin historian, yhteiskuntaopin ja äidinkielen opetukseen. Tehtäväpaketti koostuu kolmesta osiosta, joissa on sarja lehtileikkeitä ja niihin liittyviä tehtäviä. Kolmas osio (uutiset ja politiikka) on sisällöltään vaikein ja sopii parhaiten lukioiden käyttöön.

Tehtävien vastaukset löytyvät leikkeistä ja osaan tehtävistä ei ole yhtä oikeaa vastausta. Oppilaat voivat palauttaa vastauksensa opetuksessa käytettäviä sähköisiä alustoja käyttäen. Tehtävien oikeat vastaukset saa halutessaan sähköpostitse osoitteesta museo@hssaatio.fi. Myös kysymyksiä ja palautetta tehtäväpaketista voi lähettää samaan osoitteeseen.

Oppilaille kannattaa jakaa linkki suoraan tehtäväsivulle ».

Tehtäväpaperit museovierailulle

LUKION tehtäväpaperi tukee historian, uskonnon ja äidinkielen oppiaineita. Lataa aineisto tästä>>.

YLÄKOULUN tehtäväpaperi tukee historian ja äidinkielen oppiaineita. Lataa aineisto tästä>>.

Tehtävät johdattavat tutkimaan näyttelyaineistoja itsenäisesti. Museon henkilökunta auttaa mielellään alkuun!

Tunnista disinformaation strategiat

Project Cavernan oppimateriaali yläkouluihin

Materiaalipaketti sisältää kolme lyhyttä dokumenttielokuvaa, aktiviteetteja luokkahuoneeseen ja opettajien ohjeistuksen. Dokumenttielokuvat sopivat hyvin myös aikuisille! Materiaalipaketti vastaa kysymyksiin:

  • Mitä ovat misinformaatio, disinformaatio ja valeuutiset?
  • Miten ne vaikuttavat meihin yksilöinä ja yhteiskuntana?
  • Mitä vaaroja ne tuovat demokraattisille yhteiskunnille ja mitkä ovat motiivit niiden takana?

Materiaalipaketti löytyy Mediakasvatusseuran sivuilta.

Kokonaisuus on osa Project Caverna -hanketta, joka on yksi Helsingin Sanomain Säätiön järjestämän Uutisraivaaja-kilpailun voittajista. Osana hanketta järjestettiin yhteensä kahdeksan workshoppia 9.-luokkalaisille Päivälehden museossa ja Vapriikissa.