Miksi Päivälehden museo avautuu helmikuussa?

Miksi Päivälehden museo avautuu helmikuussa?

Päivälehden museo on Helsingin Sanomain Säätiön ylläpitämä yksityinen museo. Sen kuten muidenkin säätiöiden, yhdistysten ja yritysten ylläpitämä toiminta rinnastuu elinkeinotoimintaan.  Museomme sulkemiselle ei ole ollut lakisääteistä velvollisuutta, toisin kuin valtion ja kuntien museoiden, joiden toiminta rinnastuu viranomaistoimintaan. Kuitenkin myös suurin osa yksityisistä museoista on pitänyt ovensa suljettuina koronaviruksen toisen aallon aikana. Nyt yksityisistä, pääkaupunkiseudulla toimivista museoista myös esimerkiksi Didrichsenin taidemuseo on avautunut 25.1.2021.

Avaamiset liittyvät Suomen museoliiton 13.1.2021 antamaan asiantuntijalausuntoon koskien hallituksen lakiesitystä tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Lausunnossa todetaan muun muassa, etteivät museot tulevassa tartuntatautilakiuudistuksessa kuulu määriteltyihin korkean tartuntariskin kohteisiin.

Lausunnossa todetaan edelleen, että museovierailuissa lähikontaktit sekä asiakkaiden että henkilökunnan välillä ovat lyhytaikaisia ja että museoissa voidaan käytännössä aina estää tilanteet, joissa suuri lukumäärä ihmisiä on keskenään läheisessä kontaktissa aiheuttaen merkittävän tartuntariskin.

Jaa tämä artikkeli